Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.2.2016
Data wpływu
2016-03-18
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 1842 KB]
Termin załatwienia
2016-06-20
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 29.04.2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 31 marca 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 8 lipca 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)