Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.3.2016
Data wpływu
2016-03-15
Przedmiot sprawy
Metryka petycja [pdf - 455 KB]
Termin załatwienia
2016-06-15
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 27.04.2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 5 kwietnia 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 24 stycznia 2017 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)