Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.4.2016
Data wpływu
2016-04-21
Przedmiot sprawy
Metryka skan_000354 [pdf - 1584 KB]
Termin załatwienia
2016-07-28
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 05.05.2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 28 kwietnia 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 7 lipca 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)