Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.5.2016
Data wpływu
2016-04-23
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 9 MB]
Termin załatwienia
2016-07-25
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 09.05.2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 9 maja 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)