Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.7.2016
Data wpływu
2016-10-31
Termin załatwienia
2017-01-31
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 17.01.2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 14 listopada 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 26 stycznia 2017 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)