Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.10.2016
Data wpływu
2016-11-15
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 868 KB]
Termin załatwienia
2016-02-15
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 07.02.2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 24 listopada 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 9 lutego 2017 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)