Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.3.2017
Data wpływu
2017-02-21
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 873 KB]
Termin załatwienia
2017-05-22
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 03.03.2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 8 marca 2017 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 15 marca 2017 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)