Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.5.2017
Data wpływu
2017-06-10
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 3 MB]
Termin załatwienia
2017-09-11
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 29.08.2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 20 czerwca 2017 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 29 sierpnia 2017 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)