Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.9.2018
Data wpływu
2018-09-13
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 850 KB]
Termin załatwienia
2018-12-13
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Sprawa została załatwiona. W dniu 18.09.2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Metryka
Publikacja: 26 września 2018 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)