Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.1.2019
Data wpływu
2019-03-19
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 171 KB]
Termin załatwienia
2019-06-17
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 25 kwietnia 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)
Aktualizacja: 17 czerwca 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)