Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.6.2019
Data wpływu
2019-04-12
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 608 KB]
Termin załatwienia
2019-07-26
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi wnoszącemu
Metryka
Publikacja: 26 kwietnia 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)
Aktualizacja: 15 maja 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)