Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.9.2019
Data wpływu
2019-06-26
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [docx - 115 KB]
Termin załatwienia
2019-09-25
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Braki formalne. Pozostawiono bez rozpatrzenia.
Metryka
Publikacja: 11 lipca 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)
Aktualizacja: 13 lutego 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)