Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.10.2019
Data wpływu
2019-06-06
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 743 KB]
Termin załatwienia
2019-09-05
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 11 lipca 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)
Aktualizacja: 17 października 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)