Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.12.2019
Data wpływu
2019-07-29
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 164 KB]
Termin załatwienia
2019-10-28
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 16 sierpnia 2019 r. Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I)
Aktualizacja: 8 października 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)