Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.13.2019
Data wpływu
2019-08-26
Termin załatwienia
2019-11-27
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 2 września 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)
Aktualizacja: 14 listopada 2019 r. Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I)