Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.1.2020
Data wpływu
2020-04-21
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 109 KB]
Termin załatwienia
2020-07-21
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 27 kwietnia 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)
Aktualizacja: 20 lipca 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)