Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.2.2020
Data wpływu
2020-05-15
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 86 KB]
Termin załatwienia
2020-08-04
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi
Metryka
Publikacja: 29 maja 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)
Aktualizacja: 7 września 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)