Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.6.2020
Data wpływu
2020-07-10
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 833 KB]
Termin załatwienia
2020-10-12
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 25 września 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)
Aktualizacja: 15 października 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)