Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.10.2021
Data wpływu
2021-07-05
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 547 KB]
Termin załatwienia
2021-07-29
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi
Metryka
Publikacja: 22 lipca 2021 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 27 sierpnia 2021 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)