Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.4.2021
Data wpływu
2021-10-25
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 2 MB]
Uchwała [pdf - 281 KB]
Termin załatwienia
2021-12-16
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Nie uwzględniono petycji - uchwała nr 788/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r.
Metryka
Publikacja: 8 listopada 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 22 grudnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)