Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
OU-IV.152.1.2023
Data wpływu
2023-09-11
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 342 KB]
Termin załatwienia
2023-09-21
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 14 września 2023 r. Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)
Aktualizacja: 26 września 2023 r. Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)