Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
OU-IV.152.2.2023
Data wpływu
2023-09-08
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 248 KB]
Termin załatwienia
2023-09-22
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi
Metryka
Publikacja: 14 września 2023 r. Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)
Aktualizacja: 15 maja 2024 r. Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)