Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
OU-IV.152.4.2023
Data wpływu
2023-11-13
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 416 KB]
Metryka Petycja [pdf - 416 KB]
Termin załatwienia
2024-02-09
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 17 listopada 2023 r. Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)
Aktualizacja: 13 lutego 2024 r. Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)