Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
OU-IV.152.5.2023
Data wpływu
2023-10-31
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 542 KB]
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 21 listopada 2023 r. Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)
Aktualizacja: 30 stycznia 2024 r. Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)