Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
OU-IV.152.2.2024
Data wpływu
2024-02-08
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 660 KB]
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 13 lutego 2024 r. Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)
Aktualizacja: 21 maja 2024 r. Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)