Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
OU-IV.152.5.2024
Data wpływu
2024-02-26
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 240 KB]
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi
Metryka
Publikacja: 4 marca 2024 r. Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)
Aktualizacja: 21 maja 2024 r. Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)