Data zgromadzenia
2015-10-23
od 16:00 do 19:00
Miejsce
Rynek
Sprawa
SO-I.5310.7.2015
Publikacja: 15 października 2015 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)
Aktualizacja: 15 października 2015 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)