Data zgromadzenia
2016-03-13
od 12:30 do 14:00
Miejsce
Rynek
Sprawa
SO-I.5310.2.2016
Publikacja: 10 marca 2016 r. Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)