Data zgromadzenia
2016-05-10
od 14:00 do 18:30
Miejsce
Rynek
Sprawa
SO-I.5310.3.2016
Publikacja: 9 maja 2016 r. Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)