Data zgromadzenia
2016-05-19
od 12:00 do 18:00
Miejsce
Rynek
Sprawa
Zgromadzenia-1741785
Publikacja: 17 maja 2016 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)