Data zgromadzenia
2016-06-30
od 21:30 do 23:00
Miejsce
Rynek
Sprawa
Zgromadzenia-1749422
Publikacja: 23 czerwca 2016 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)