Data zgromadzenia
2016-06-30
od 14:00 do 18:00
Miejsce
Rynek
Sprawa
SO-I.5310.9.2016
Publikacja: 28 czerwca 2016 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)