Data zgromadzenia
2016-08-20
od 17:00 do 21:00
Miejsce
Rynek
Sprawa
SO-I.5310.10.2016
Publikacja: 8 sierpnia 2016 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)