Data zgromadzenia
2016-09-22
od 15:30 do 17:30
Miejsce
Rynek
Sprawa
SO-I.5310.11.2016
Publikacja: 20 września 2016 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)