Data zgromadzenia
2016-10-03
od 17:00 do 18:30
Miejsce
Rynek
Sprawa
Zgromadzenia-1769116
Publikacja: 3 października 2016 r. Ewa Horzela (Inspektor SO-I)