Data zgromadzenia
2016-10-24
od 17:00 do 18:30
Miejsce
Rynek
Sprawa
Zgromadzenia-1773118
Publikacja: 18 października 2016 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)