Data zgromadzenia
2016-12-08
od 18:00 do 19:30
Miejsce
Rynek w pobliżu ulicy Jana Sobieskiego
Sprawa
Zgromadzenia-1783047
Publikacja: 6 grudnia 2016 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)