Data zgromadzenia
2017-01-13
od 12:50 do 14:15
Miejsce
Rynek
Sprawa
Zgromadzenia-1790898
Publikacja: 10 stycznia 2017 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)