Data zgromadzenia
2018-11-08
od 13:00 do 14:00
Miejsce
Rynek w Rybniku
Publikacja: 2 listopada 2018 r. Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I)