Data zgromadzenia
2021-01-24
od 16:00 do 17:00
Miejsce
Rybnik- Rynek
Sprawa
SO-I.5310.1.2021
Publikacja: 25 stycznia 2021 r. Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)