Data zgromadzenia
2021-07-31
od 15:00 do 17:00
Miejsce
Rybnik - Park tematyczny nad Nacyną im. Adama Fudalego
Sprawa
SO-I.5310.3.2021
Publikacja: 27 lipca 2021 r. Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I)