Data publikacji
2016-07-04
Dotyczy
Ogłoszenie o konkursie w zakresie świadczenia opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020
Pliki do pobrania