Data publikacji
2016-08-02
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.7.2016.PS.4