Data publikacji
2016-09-05
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.13 z 31.08.2016 r.