Data publikacji
2016-09-12
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec