Data publikacji
2016-09-15
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.113 z dnia 12.09.2016 r.