Data publikacji
2016-09-19
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.PS.7 z dnia 14.09.2016 r.