Data publikacji
2016-10-03
Dotyczy
Ogłoszenie w spr. wyłożenia do wglądu projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Miasta Rybnika na lata 2017-2026