Data publikacji
2016-10-03
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 29.09.2016 r.