Data publikacji
2016-10-03
Dotyczy
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.32.2016.PS.2 z dnia 29.09.2016 r.